Yrd.Doç.Dr. Urungu Akgül

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 1. Adı Soyadı : Urungu AKGÜL
 2. Doğum Tarihi : 14.03.1970
 3. Unvanı : Yardımcı Doçent
 4. Öğrenim Durumu : Doktora
 5. Çalıştığı Kurum : Dokuz Eylül Üniversitesi

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans Sosyal Antropoloji Ankara Üniversitesi 1999
Y. Lisans Sosyal Antropoloji Hacettepe Üniversitesi 2004
Doktora Sosyal Antropoloji Ankara Üniversitesi 2010

 

            Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 14.05.2013

             

 1. Yayınlar

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 • Şeker, Dilara, Sevimli, Şükran, Akgül, Urungu ve Acar, Akif, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Terör Suçuna Karışan Bireyler ve Arka Planlarının Değerlendirilmesi”, Terörle Mücadelede Makro ve Mikro Perspektifler içinde Oğuzhan Başıbüyük, M. Alper Sözer ve Nurullah Altun (ed), (Ankara: Polis Akademisi Yayınları, 2011),s. 165 – 190.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

 • Akgül. Urungu. “Fevzi Levendoğlu’nun Arşivinden”, Van’ın Antropolojik Yapısı içinde Urungu AKGÜL (Ed.), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Külliyatı (Baskıda)

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 • Akgül. Urungu. Eylem Antropolojisinin Bileşenleri Olarak ÇED ve SED, Antropoloji Dergisi, sayı: 25, s: 47-64, Ankara
 • Akgül. Urungu. Uygulamalı Antropolojinin Gelişimine Genel Bir Bakış, Antropoloji Dergisi, sayı: s: 25 65-87, Ankara
 • Akgül. Urungu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramına Sosyal Antropolojik bir yaklaşım, Antropoloji Dergisi, sayı: 24, s: 95-114, Ankara
 • Akgül. Urungu. Sürdürülebilir Kalkınma: Uygulamalı Antropolojinin Eylem Alanı, Antropoloji Dergisi, sayı: 24, s: 133-164, Ankara

 

 

7.7. Diğer yayınlar

 

 • Akgül. Urungu. “Cengiz Han” Bilim ve Teknik Dergisi Cilt 30, Sayı 352, s: 68-73, Mart 1997
 • Akgül. Urungu. “Osmanlının Uzaya Bakan Gözü Takiyüddin ve İstanbul Rasathanesi” Bilim ve Teknik Dergisi Cilt 30, Sayı 351, s: 34-42, Şubat 1997
 • Murat, Akgül. Urungu. “Tabiat Tarihi Müzesi” Bilim ve Teknik Dergisi Cilt 29, Sayı 347, s: 46-52, Ekim 1996
 • Akgül. Urungu “Olimpiyatlar” Bilim ve Teknik Dergisi Cilt 29, Sayı344, s: 48-51 Temmuz, 1996
 • Akgül. Urungu “Akarsu Sporları” Bilim ve Teknik Dergisi Cilt 29, Sayı 342, s: 64-67, Mayıs 1996
 • Akgül. Urungu, Maga. Murat. “Bulutlara Ulaşma Tutkusu: Dağcılık” Bilim ve Teknik Dergisi Cilt, 29, Sayı 341, s: 22-31, Nisan 1996

 

 1. Projeler

 

 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anadolu ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Arşiv Yayın Altyapısı Oluşturma ve Bilimsel İşbirliği Projesi. Proje No: 2009-MRKB-002
 • Van Külliyatı Projesi.Proje No:2009-YNL-MRK.01