TARİHÇE

Bölümümüz 2010 yılında Prof.Dr. Remzi Yağcı ve Öğretim Görevlisi Şükrü Tül tarafından kurulmuştur. Bir profesör, üç doçent, bir doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile 2014-2015 yılından itibaren lisans programına öğrenci alan bölümümüz, 2015 yılından itibaren yüksek lisans programına, 2020 yılından itibaren ise doktora programına öğrenci kabul etmeye başlamıştır.