Bölüm Kalite Güvencesi Komisyonları

MÜZECİLİK BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE KOMİSYONLAR
KALİTE ve AKREDİTASYON KOMİSYONU
ÜYELER  
Prof. Dr. Remzi YAĞCI
Doç. Dr. Zeynep ÇAKMAKCI
Öğr. Gör. Dr. Betül TEOMAN
Araş. Gör. Özlem ÖZKAYA ÖZTOPCU
Öğrenci Üyeler;
 Yağmur KARAKOÇ  (4. sınıf Öğrencisi)
 Fatma Ela BALTUTAN(2. Sınıf Öğrencisi)
İÇ-DIŞ PAYDAŞ KOMİSYONU
İÇ PAYDAŞLAR İLETİŞİM BİLGİLERİ
Prof. Dr. Banu Çulha Özbaş

DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Gürhan Aktaş

DEÜ. İşletme Fakültesi

Öğr. Gör. Ömer Durmaz

DEÜ Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü

Fatma Ela BALTUTAN (2. Sınıf Öğrencisi)
Maksut EROĞLU (2.sınıf öğrencisi)
DIŞ PAYDAŞLAR / DANIŞMANLAR  
 Bülent Gönültaş

( TC. Kültür Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanlığı)

Zeynep Boz

(TC. Kültür Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı

Rıdvan Gölcük

(Troya Müzesi Müdürü)

Yusuf Kıraç

(Anadolu Medeniyetleri Müzesi)

Elif Erginer

(İzmir Arkeoloji ve Kültür Sanat Fabrikası Müdür Yardımcısı)

Yılmaz Akkan

(Yaşar Arkeoloji Müzesi Müdürü)

Özge Yargovan

(Arkas Sanat Merkezi)

Derya Manav

( Uluslarası Müzecilik Derneği Başkanı)

Merve Özdağdağ

( Müzecilik Lisans Mezunu- Arkas  Sanat Merkezinde görevli)

Şerif Ahmet Kurt

( Müzecilik Lisans Mezunu- Efes Deneyim Müzesinde görevli)

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU
ÜYELER
Prof. Dr. Remzi YAĞCI
Doç. Dr. Zeynep ÇAKMAKCI
Öğr. Gör. Dr. Betül TEOMAN
Araş. Gör. Özlem ÖZKAYA ÖZTOPCU
Öğrenci Üyeler;
Demet GÜCÜ (1. Sınıf Temsilcisi )
Fatma Ela BALTUTAN(2.Sınıf Temsilcisi)
Merve  Fatma EGE (3. Sınıf Temsilcisi)
Yağmur KARAKOÇ  (4. sınıf Öğrencisi)

 

TOPLUMSAL KATKI VE SOSYAL SORUMLULUK KOMİSYONU
ÜYELER İLETİŞİM BİLGİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Urungu AKGÜL
Öğrenci Üyeler;
Fatma Ela Baltutan (2. Sınıf)
Ayhan Aksoy (2. Sınıf)
Hazal Oktay (1. Sınıf)
Miray Dalgın (1. Sınıf)
Tusem Kılıç (1. Sınıf)
Bilge Kağan (4. Sınıf)
AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU
Prof. Dr. Remzi YAĞCI  
Doç. Dr. Zeynep ÇAKMAKCI  
Doç. Dr. Barış GÜR  
Öğr. Gör. Dr. Betül TEOMAN