BÖLÜM HAKKINDA

Misyon – Vizyon

Misyonumuz, Türkiye’de gereksinim duyulan devlet kurumları, her tür müze ve özel müzeler, sanat galerisi, eski eser koleksiyonu sergisi, sanat nesneleri ve eski eserlerle ilgili müzayede kurumları için gerekli olan donanımda ve bilgide elemanlar yetiştirmektir. Konu edilen başlıklardaki kurumların sayısı yıldan yıla giderek artmaktadır. Bunların yönetimleri ve sergileme, depolama, kaydetme, tasnif etme, tanımlama, koruma ve yasal yükümlülükleri teşhis etme gibi konularda yetişmiş eleman gereksinimleri vardır. Söz konusu alan, arkeolojik kazı ve benzeri araştırma konularının dışında; özetle derleme, koruma, tasnif etme, sergileme ve kültür ilişkilerini düzenleme başlığı ile tanımlanabilecek özel bir alandır.

Müzecilik Bölümünden mezun olacak öğrenciler akademik çalışmalar dışında müze kurma, müzelerde bölümler oluşturma, tasarım, sergileme ve müzecilik eğitim seminerleri etkinlikleri yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır. Devlet müzeleri dışında özel müzeler ile son yıllarda giderek yaygınlaşan sanal müzecilik uygulamaları da mezun öğrencilere yeni çalışma alanları yaratarak ülke müzeciliğine katkıda bulunacaktır. Türkiye’de müzecilik alanında var olan açık günümüze kadar yalnızca arkeoloji ve sanat tarihi mezunları ile kapatılmaya çalışılırken Müzecilik Bölümünün açılması ile gerçek kimliğine kavuşacaktır. Mezunlar gelecekte yeni kurulacak müzelerin projelendirmesinde ve oluşumunda farklılık yaratacaktır.

Tarihçe

Bölümümüz 2010 yılında Prof.Dr. Remzi Yağcı ve Öğretim Görevlisi Şükrü Tül tarafından kurulmuştur. Bir profesör, üç doçent, bir doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile 2014-2015 yılından itibaren lisans programına öğrenci alan bölümümüz, 2015 yılından itibaren yüksek lisans programına, 2020 yılından itibaren ise doktora programına öğrenci kabul etmeye başlamıştır.