Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Remzi YAĞCI

Tel: 0232 301 87 15

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ÇAKMAKÇI

 

Sekreter

Gülgün ŞENEKEN

Tel: 0232 301 94 40