Yrd.Doç.Dr. Zeynep Çakmakçı

ÖZGEÇMİŞ

 

 1. Adı Soyadı                            : Zeynep (ORAL) ÇAKMAKÇI
 2. Doğum Yeri ve Tarihi            :Ankara 08/01/1978
 3. Unvanı                                    : Yrd.Doç.Dr.

4-Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998
Y. Lisans Sanat Tarihi/Bizans Sanatı Ege Üniversitesi 2001
Doktora Sanat Tarihi/Bizans Sanatı Ege Üniversitesi 2008

 

5- Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2009  

Doçentlik Tarihi                 :                                                 

Profesörlük Tarihi             : 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:

6.2.  Doktora Tezleri :

 1. Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

 1. ÇAKMAKÇI, “An Overview Into Glasswork In Medieval Byzantine From The Perspective Of Intercultural Communicatıon And Interaction” II. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Pigment Kongresi /II. International Ceramics, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, 10-12 Ekim 2011, Eskişehir

 

 1. ÇAKMAKÇI, “A Typological Approach to Glass Goblet Production from Late Antiquity to the Middle Ages in the Light of Recent Finds”, Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean, Colloqvia Anatolica et Aegaea – Acta Congressus Internationalis Smyrrnensis II/ (ed. Laflı E.) Izmir 2009, 49–66.

 

 1. ORAL ÇAKMAKÇI, “On ikinci ve On Üçüncü Yüzyıl Bizans Cam Bileziklerinde Bezeme ve Biçim Değişimleri”, I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu/ First International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, Bildiriler/Proceeding, İstanbul 2010, (ed. Ayla Ödekan), 545–553.
 2. ORAL, “Kuşadası Kadı Kalesi Kazısı 2001 Yılı Çalışmaları” içinde “Cam Buluntular”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı 27–31 Mayıs 2002, Ankara, 2003, s.131.

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. ÇAKMAKÇI,  “Kültürlerarası İletişim ve Etkileşim Açısından Ortaçağ Bizans Camcılığına Bakış”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 2012, Cilt 1, Sayı 2, s. 107–132.

 

 1. ÇAKMAKÇI–F. İNANAN., “Ortaçağ Bizans Günlük Yaşamı ve Üretim Faaliyetleri Açısından Kuşadası Kadıkalesi Buluntularının Ön Değerlendirmesi”, Ege Ü. Sanat Tarihi Dergisi, XVIII/1, İzmir 2011, s. 50-72.

 

 1. ORAL “Erken Hıristiyan Cam Sanatında Altın Yaldız Bezeme”, Ege Ü. Sanat Tarihi Dergisi, İzmir 2004, S. XII/2, s.99–117.

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. ORAL ÇAKMAKÇI, “Kuşadası-Kadıkalesi Kazılarından Süs Amaçlı Cam Objeler: Boncuklar ve Bilezikler”, II. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı, Türkiye Arkeolojisinde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, 6-8 Ekim 2011, ODTÜ, Ankara

 

 1. ÇAKMAKÇI, “Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Kazılarından Ortaçağ Bizans Camcılığına Yeni Bir Grup: Cam Unguentariumlar” Kaunos/Kbid Toplantıları II-Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu, 17–20 Haziran 2010, Kaunos Antik Kenti, Ankara 2013, s.151-164.

 

 1. ÇAKMAKÇI-F.İNANAN, “Kuşadası Kadıkalesi Kazılarından Günlük Yaşam Objeleri”, II. Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 4–9 Kasım 2008,  Kuşadası

 

 

7.7.  Diğer yayınlar

Kitap İçi Bölüm:

 

 1. ORAL ÇAKMAKÇI, “Anaia Camcılığının Geç Bizans Cam Dünyasındaki yeri/ The place of The Anaian Glass Production in the Late Byzantine Glassworld”, Bizanslı Ustalar – Latin Patronlar. Kuşadası Yakınındaki Kadıkalesi Kazıları Işığında Anaia Ticari Üretiminden Yansımalar/ Byzantine Craftsmen-Latin Patrons. Reflections from the Anaian Commertial Production in the Light of the Excavations at Kadikalesi nearby Kusadasi, İstanbul 2013, s.135–152.

 

 1. ORAL, “Kuşlu Kemer Tokası veya Fibula/ Belt Buckle or Fibula with Bird”, Kalanlar -12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13ht Centuries Byzantine Objects in Turkey,  Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 236.

 

 1. ORAL, “Pandatif Haç/ Pendant Cross”, Kalanlar -12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13ht Centuries Byzantine Objects in Turkey,  Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 234.

 

 1. ORAL, “Yazıtlı Haç/ Inscribed Cross”, Kalanlar -12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans/The Remnants-12th and 13ht Centuries Byzantine Objects in Turkey,  Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007, 233

 

 

 1. Projeler

 

 1. TÜBİTAK destekli 108K440 nolu “Kuşadası Yakınındaki Kadıkalesi Kazıları Işığında Anaia Piskoposluk Merkezi ve Çağdaşı Ticari Üretim Faaliyetlerinin Araştırılması” başlıklı ve sonuçlanmış projede Nisan 2009-Nisan 2012 tarihlerinde Araştırmacı

(Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ)

 

 1. TÜBİTAK destekli 111B104 nolu “Kentimizdeki Kültür Varlıklarını Keşfediyoruz” başlıklı ve sonuçlanmış projede 13 Haziran-5 Ağustos 2011 tarihlerinde Eğitmen.

(Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Gökçe ŞİMŞEK)

 

 1. İdari Görevler
 2. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 3. Ödüller

 

 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 

2012-2013

 

Güz SAT205 Bizans Mimarisi-1Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 53
SAT211 Çini ve Seramik Sanatı-1

Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 47
SAT251 İkonografi

Sanat Tarihi Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 14
SAT303 Bizans Resim Sanatı-1

Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 29
Bitirme Tezi-1

Sanat Tarihi Bölümü

(Seçmeli Ders)

1
SAT215 Bizans Sanatı-1

Arkeoloji Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 36
SAT315 Bizans Sanatı-3

Arkeoloji Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 35
 

 

 

 

Bahar

 

 

 

 

SAT118 Bizans Sanatına Giriş

Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 39
SAT205 Bizans Mimarisi-2Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 40
SAT211 Çini ve Seramik Sanatı-2

Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 43
SAT303 Bizans Resim Sanatı-2

Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 31
Bizans Sivil Mimarlığı

Sanat Tarihi Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 14
Bitirme Tezi-2

Sanat Tarihi Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 1
SAT216 Bizans Sanatı-2

Arkeoloji Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 29
SAT316 Bizans Sanatı-4

Arkeoloji Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 32

 

 

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 

 

2013-2014

 

 

 

 

 

 

Güz

SAT205 Bizans Mimarisi-1Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 44
SAT211 Çini ve Seramik Sanatı-1

Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 45
SAT251 İkonografi

Sanat Tarihi Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 37
SAT303 Bizans Resim Sanatı-1

Sanat Tarihi Bölümü

(Zorunlu Ders)

2 - 40
Bizans El Sanatları-1

Sanat Tarihi Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 25
Küçük Eser Belgeleme Yöntemleri-1

Sanat Tarihi Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 19
SAT215 Bizans Sanatı-1

Arkeoloji Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 49
SAT315 Bizans Sanatı-3

Arkeoloji Bölümü

(Seçmeli Ders)

2 - 31