Doç.Dr. Elif Keser Kayaalp

ÖZGEÇMİŞ 

 

 1. Adı Soyadı                : Elif Keser-Kayaalp
 2. Unvanı                       : Doç. Dr
 3. Öğrenim Durumu     : Doktora
 4. Çalıştığı Kurum        : Dokuz Eylül Üniversitesi

 

 Derece  Alan  Üniversite    Yıl
Lisans Mimarlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997
Y. Lisans Mimarlık Tarihi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi: Süryani Ortodoks Dini Mimarisi (Yılın Tezi Ödülü) 1999
Doktora Arkeoloji Oxford Üniversitesi Doktora Tezi: Kuzey Mezopotamya Kilise Mimarisi, MS 300-800. 2009

 

 1.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 07.09.2011

Doçentlik Tarihi                     : 29.11.2017

Profesörlük Tarihi                  :

 1.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 

 1.         Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

The Church of Virgin at Amida and the martyrium at Constantia: Two Monumental Centralised Churches in Late Antique Northern Mesopotamia. OLBA 21 (2013): 405-35.

The cathedral complex at Nisibis. Anatolian Studies 63 (2013): 137-154 (Nihat Erdoğan’la birlikte).

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Tripartite settlement Model in the Tur Abdin: monastery, village, rock-cut monastery. Ash-Sharq 1/ 2 (2017): 193-200.

Preservation of the architectural Heritage of the Syrian Christians in the Tur Abdin: Processes and Varying Approaches. TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 14 (2016): 57-69.

Bizans İstanbulu.  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 8/16 (2010): 9-32.

The beth qadishe in the monasteries of Northern Mesopotamia. Parole de l’Orient 35 (2010): 429-452.

A newly discovered rock-cut complex: Monastery of Phesiltha? Istanbuler Mitteilungen 58 (2008): 261- 83.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

“Universal Rules or Community Values? Negotiative Conservation of Minority Heritage in Turkey,” Preserving Transcultural Heritage. Your way or my way? Lizbon, 05-08 Temmuz 2017.

“Recent Work on Dara-Anastasiopolis” New Cities in Late Antiquity (late 3rd- 7th c. AD), NIT ve Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul, 9-10 Kasım 2013.

“Süryani Kültürel Mirasının Değişen Algısı ve Yüzü.” Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunması ve Değerlendirilmesi. Aktör, Etkileşim ve Çözüm Önerileri, Mimar Sinan Üniversitesi ve IFEA, İstanbul, 6-7 Haziran 2013.

“Late Antique Northern Mesopotamia”, Bordered Places/ Bounded times – Interdisciplinary perspectives on Turkey, The British Institute at Ankara, Ankara, 4-5 Haziran 2013.

“Churches and Monasteries of the Ṭur Abdin: Beginnings of a “Syriac” Architecture, Les églises syriaques. Xe table-ronde de la Société d’études syriaques, CNRS, Paris, 16-17 Kasım 2012.

“Mardin and the Tur Abdin in the Medieval Period: Muslim-Christian Exchanges in Architecture.” “A Landscape of Its Own, or a Cultural Interspace? Art, Economies and Politics in the Medieval Jazira,” Bamberg Üniversitesi, 31 Ekim- 2 Kasım 2012.

“Syrian Christian Architecture as a transmitter of the Classical tradition to the Islamic Architecture”  Syriac in its Multi-cultural Context, Mardin, 20-22 Nisan 2012.

“Cizre’de Bir Geç Antik Dönem Kulesi” Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre, Cizre, 14-15 Nisan 2012.

“Arap fethinin ilk yüzyıllarında Tur Abdin’de inşa edilen kiliseler”, Uluslararası Midyat Sempozyumu / Keşf-i Kadim: Matiate’tan Midyat’a, Midyat, Ekim 2011.

“Continuity and Change in the Medieval Architecture of Jazira.” Harvard Universitesi tarafından Mardin’de düzenlenen “Mardin: Architecture, culture and Science”, Mardin, Mart 2011.

“Muslim Approaches to church building in the Tur Abdin in the 8th century.”Authority and Control in the Countryside, Late Antiquity and Early Islam, Continuity and Change in the Mediterranean 6th-10th century C.E. Leiden, Eylül 2010.

“Patronage of Churches in Late Antique Northern Mesopotamia, AD 300-800.” “Spaces / Times / Peoples: Patronage and Architectural History.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Aralık 2009.

“The baptistery at Nisibis over the centuries.” CAMNE Workshop on “Cultural Palimpsests in the Near East,” Durham, Nisan 2009.

Beth Qadishe and its significance in West Syrian monasteries.” 10th Symposium Syriacum, Granada, Eylül 2008.

“The church of El ‘Adhra at Mayafarqin.” 41st Spring Symposium of Byzantine Studies on “The Archaeologies of Byzantium,” Edinburgh, Nisan 2008.

“Geç Antik Dönem Kuzey Mezopotamyasının savunma sistemi ve Hasankeyf” Uluslararası Batman ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Batman, Nisan 2008.

“Architectural sculpture of 8th century Tur Abdin churches: Bridge between Antique and Medieval?” Syriac Studies Conference, Toronto, Haziran 2007.

“A newly discovered rock-cut complex: the monastery of Phesiltha?” Oxford-Princeton Workshop on Syria, Princeton, Ocak 2006.

“Parallels between Antiochene and Northern Mesopotamian architecture and architectural decoration in the Late Antique Period,” SOMA (Symposium on Mediterranean Archaeology), Ankara, Mart 2006.

“Tur Abdin,” Conference on “Aramaic – the language of Jesus,” İsveç Araştırma Enstitüsü, Istanbul, Eylül 2004.

“Tur Abdin, Mountain of Servants of God.”  Gustavianum Museum, Uppsala Universitesi, Kasım 2003.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kitaplar

Uluslararası

Syriac in its Multi-cultural Context, Eastern Christian Studies, Peeters (Louvain, ISBN 978 90 429 3164) Derleyenlerden biri_ Herman Teule, Kutlu Akalın, Nesim Doru ve Sait Toprak’la birlikte. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası sempozyumun yayını.

Church Archtiecture of Northern Mesopotamia, hazırlık aşamasında.

Ulusal

Tur Abdin – Süryani Ortodox Dini Mimarisi. Istanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2002.

Uluslararası Kitap Bölümleri

2017, Linda Wheatley Irving’le birlikte, Late Antique Architectural Sculpture at the Mayyafariqin Mosque, içinde: Central Periphery? Art, Culture and History of the Medieval Jazira. Lorenz Korn, Martina Müller-Wiener (der.) Wiesbaden: Reinhart.

2017, The monastery of Mor Barsawmo in the Tur Abdin: artistic Continuities and Encounters, içinde: Discipuli dona ferentes: Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango. Tassos Papacostas, Maria Parani, (der.) Brepols.

2017, Nihat Erdoğan’la birlikte, Recent Research on Dara Anastasiopolis, içinde: New Cities in late antiquity, Efthymios Rizos (der.) Turnhout: Brepols.

2017, Universal Rules or Community Values? Negotiative Conservation of Minority Heritage in Turkey, içinde: Preserving Transcultural Heritage. Your way or my way? Joaquim Rodrigues dos Santos (der.), Lizbon.(konferans bildirileri kitabı).

2016, Boundaries of a frontier region: Late antique northern Mesopotamia, içinde: Bordered Places | Bounded Times. Cross-disciplinary perspectives on Turkey. Emma Baysal ve Leonidas Karakatsanis (der.) British Institute of Archaeology at Ankara, London.

2013, Églises et monastères du Tur Abdin: les débuts d’une architecture syriaque, içinde: Les églises syriaques, F. Briquel Chatonnet (der.)   Paris: Geuthner.

Church Building in the Tur Abdin in the first centuries of the Islamic Rule, içinde: Continuity and Change in the Mediterranean 6th-10th century C.E. Delattre, A., Legendre, M., Sijpesteijn, P., (der.) Brill (basım aşamasında).

Ulusal Kitap Bölümleri

2016, Patronage of Churches in Late Antique Northern Mesopotamia, içinde Spaces / Times / Peoples: Patronage and Architectural History, Ceren Katipoğlu, Ezgi Yavuz, Baharak Tabibi (der.). Ankara: ODTÜ, 43-57.

2012, Cizre’de Bir Geç Antik Dönem Kulesi, içinde Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre, Nesim Doru (der.) İstanbul: 443-449.

2005, “Tur Abdin’deki Süryani Ortodoks Dini Mimarisi.” Taşgın, diğerleri. (der.) Süryaniler ve Süryanilik, v. 3. Ankara: 275-288.

Great Mosque at Amid: Neither Classicisms not spolia, içinde: Spolia Reincarnated, Ivana Jevtic, Suzan Yalman (der.) Koç Üniversitesi Yayınları (basım aşamasında).

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Geçmiş ve Şimdi Arasında Harput’taki Meryem Ana Kilisesi’nin Kültürel ve Fiziksel Biyografisi.  Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi. 25/2 (2016), 193-212.

Betül Teoman’la birlikte, Şükrü Tül Eski Eser Koleksiyonunun Oluşumu ve Yüksek Öğrenim İçin Kullanımı,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18/4 (2017).

“Bizans İstanbulu”, TALID cilt 8/ 16 (2010): 9-32.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Cizre’de Bir Geç Antik Dönem Kulesi” Doru (der.) Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre, İstanbul, 2012: 443-449.

 

7.7. Diğer yayınlar

 

Diğer Makaleler

Geç Antik Dönem’de Kırsalda Değişim: Tur ‘Abdin Bölgesinde Hah Köyü”, Toplumsal Tarih Dergisi 221 (2012): 74-79.

Kitap Değerlendirmesi

T. Fiema and J. Frösén (eds.), Petra, The Mountain of Aaron. The Church and the Chapel (Helsinki, Societas Scientiarum Fennica: 2008), Levant 41/2 (2009): 242-3.

Kitap Çevirisi

“Yeni Araştırmalar ışığında Ancyra” S.Mitchell, M. Kadioglu ve K. Gorkay,Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.

Ansiklopedi Maddeleri

ODLA (Oxford Dictionary of Late Antiquity) için Amida, Batnae, Birtha, Callinicum, Chalcis, Amida, Constantia, Deir Zafaran, Nisibis, Edessa, Mardin, Tur Abdin and “churches of Mesopotamia and Osrhoene” (Davetli yazar, teslim edildi, derleme aşamasında).

 

 1. Projeler

Dara/Anastasiopolis: A late antique city in the light of recent excavations, Ludwig Maximilian Üniversitesi, Humboldt Bursu ile (Uluslararası).

Bizans’tan İslam’a geçiş  Midyat’taki Hah köyünün değişimi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 14/02/2012 – 15/11/2013 (Ulusal).

 

 1.         İdari Görevler

 Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayın Kurulu Üyesi, 11. 2017-devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Müzecilik Bölümü Erasmus Koordinatörü, 02.2015-devam ediyor.

Ludwig Maximilian Üniversitesi, Münih, Kıdemli Araştırmacı, 05.2015- 09.2015, 06.2016-09.2016, 06.2018-09.2018.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 03.2013-07.2014.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, 09.2012-02.2014.

Oxford Üniversitesi, Wolfson Koleji, Araştırmacı, 09.2010-09.2011.

Anadolu Uygarlıkları Araştırma Merkezi, Koç Üniversitesi, Kıdemli Araştırmacı, 09. 2009-09. 2010

DİĞER AKADEMİK DENEYİMLER, HİZMETLER, EĞİTİMLER

– TUGFOH 2014, Organizasyon Komitesi Üyesi, Alexander von Humboldt-Stiftung, Stiftung Mercator ve Koç Üniversitesi.

-Organizatör_I. Uluslararası Süryani Sempozyumu, Mardin Artuklu Üniversitesi, 2012.

-Tiyatro Topluluğu Akademik Danışmanı, Mardin Artuklu Üniversitesi.

-Organizatör_Mimarlık Tartışma grubu, Oxford, 2009.

-Organizatör_(Judith McKenzie ile birlikte)_ Geç Antik Dönem Arkeolojisi, Oxford, 2009.

Alınan Eğitimler ve Sertifikalar

Knowledge of the Curator: New Directions in Art History & Curatorial Practice, Küratörlük ile ilgili bir yaz okulu. Groningen Üniversitesi, Almanya Göttingen Üniversitesi, Groningen Müzesi ve Amsterdam Rijksmuseum işbirliğinde, Amsterdam ve Prof. Ivan Gaskell (Bard Graduate Center, New York City) katılımıyla., Groningen Üniversitesi, Sertifika, 17.07.2016 -23.07.2016 (Uluslararası)

Arkeolojik Kazı Eğitimi, Marcham, Oxford, 2005.

Yüzey Arkeolojisi üzerine sertifika, Oxford, 2008.

 

 1.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 1.       Ödüller

Alexander von Humboldt Vakfı, Kıdemli Araştırmacı Bursu, Ludwig Maximilian Üniversitesi 2015

Türk Kültür Vakfı Bursu, 2010-2011 (Oxford’da kullanıldı).

Hanfmann ve Mellink Bursu, Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü (ARIT), 2010-2011 (Oxford’da kullanıldı).

Clarendon Bursu (okul ücreti ve yaşam masrafları), Oxford Üniversitesi, 2004-2008.

Ghazarian Bursu, Oxford Üniversitesi, 2007.

Meyerstein Bursu (seyahat bursları), Oxford Üniversitesi, 2005, 2006.

Craven Bursu, Oxford Üniversitesi, 2005.

Hanna Dolabani Bursu, Oxford Üniversitesi, 2004.

Mustafa Parlar Vakfı yılın tezi ödülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2000.