Doç.Dr. Elif Keser Kayaalp

ÖZGEÇMİŞ 

 

 1. Adı Soyadı                : Elif Keser-Kayaalp
 2. Doğum Tarihi            : 27.05.1976
 3. Unvanı                       : Doç. Dr
 4. Öğrenim Durumu     : Doktora
 5. Çalıştığı Kurum        : Dokuz Eylül Üniversitesi

 

 Derece  Alan  Üniversite 

 

 Yıl
Lisans Mimarlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997
Y. Lisans Mimarlık Tarihi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1999
Doktora Arkeoloji Oxford Üniversitesi 2009

 

 1.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 07.09.2011

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                   :

 1.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 1.         Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

The cathedral complex at Nisibis” Anatolian Studies 63 (2013): 137-154 (Nihat Erdoğan’la birlikte).

“The Church of Virgin at Amida and the martyrium at Constantia: Two Monumental Centralised Churches in Late Antique Northern Mesopotamia” OLBA 21 (2013): 405-35.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“A newly discovered rock-cut complex: Monastery of Phesiltha?” Istanbuler Mitteilungen58 (2008): 261- 83.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“The beth qadishe in the monasteries of Northern Mesopotamia.” Parole de l’Orient 35 (2010): 429-452.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

“Églises et monastères du Ṭur ʿAbdin: les débuts d’une architecture « syriaque »” Les églises syriaques. Xe table-ronde de la Société d’études syriaques. F. Briquel Chatonnet (der.), Paris 2013, 269-288.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Bizans İstanbulu”, TALID cilt 8/ 16 (2010): 9-32.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Cizre’de Bir Geç Antik Dönem Kulesi” Doru (der.) Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre, İstanbul, 2012: 443-449.

“Tur Abdin’deki Süryani Ortodoks Dini Mimarisi.” Taşgın, diğerleri. (der.) Süryaniler ve Süryanilik, v. 3. Ankara, 2005: 275-288.

7.7. Diğer yayınlar

 

Geç Antik Dönem’de Kırsalda Değişim: Tur ‘Abdin Bölgesinde Hah Köyü”, Toplumsal Tarih Dergisi221 (2012): 74-79.

Tur Abdin – Süryani Ortodox Dini Mimarisi. Istanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2002.

Kitap Çevirisi: “Yeni Araştırmalar ışığında Ancyra” S.Mitchell, M. Kadioglu ve K. Gorkay,Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.

Kitap Değerlendirmesi: Z. T. Fiema and J. Frösén (eds.), Petra, The Mountain of Aaron. The Church and the Chapel (Helsinki, Societas Scientiarum Fennica: 2008), Levant 41/2 (2009): 242-3.

 

 1. Projeler

 

BAP Projesi yürütücüsü, Mardin Artuklu Üniversitesi, “Bizans’tan İslama Geçiş: Bir Süryani Köyünün Evrimi.”

 

 1.         İdari Görevler

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 03.2013-06.2014

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, 09.2012-02.2014

 

 1.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 1.       Ödüller

Humboldt Bursu (Münih, Mart –Eylül 2015)

Türk Kültür Vakfı Bursu, 2010-2011 (Oxford’da kullanıldı).

Hanfmann ve Mellink Bursu, Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü (ARIT), 2010-2011 (Oxford’da kullanıldı).

Clarendon Bursu, Oxford Üniversitesi, 2004-2008

Meyerstein Bursu (seyahat bursları), Oxford Üniversitesi, 2005, 2006

Craven Bursu, Oxford Üniversitesi, 2005

Hanna Dolabani Bursu, Oxford Üniversitesi, 2004

Mustafa Parlar Vakfı yılın tezi ödülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2000

 

 

 1.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

AkademikYıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014 Güz Geç Antik Dönem Sanatı ve Mimarisi 3 22
İlkbahar Erken İslam Dönemi Sanatı ve Mimarisi) 3 22
2014-2015 Güz Akademik Yazı Yazma Dersi 2 1 10
İlkbahar