Yrd.Doç.Dr. Barış Gür

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 1. Adı Soyadı : BARIŞ GÜR
 2. Doğum Tarihi : 14/06/1982
 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr.
 4. Öğrenim Durumu : Doktora

 

 

 Derece  Alan  Üniversite    Yıl
Lisans Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ege Üniversitesi 2004
Y. Lisans Klasik Arkeoloji Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
Doktora Arkeoloji Dokuz Eylül Üniversitesi 2015

 

 

 1. Yayınlar

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Gür, Barış “Antik Çağ’da Zeytinyağı ve Günümüzde Zeytinyağı Müzeleri”, History Studies, Vol. 9/2, A Tribute To Prof. Dr. Ali BİRİNCİ, 139-155, 2017
 2. Gür, Barış “An Overview of the Late Helladic IIIC Period”, Talanta, Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society XLVI-XLVII (2014-2015), 2016, 7-26
 3. Gür, Barış “Antik Hellen Tapınağı ve Kutsal Alanlarında Tasarım ve Düzenlemeler”, Cedrus: The Journal of Mediterranean Civilisations Studies, Vol. IV, 61-74, 2016
 4. Gür, Barış “Mikenler ve Hititlerin Batı Anadolu Coğrafyasına Olan İlgileri Üzerine Bir Değerlendirme”, (An Assessment of the Mycenaeans and Hittites’s Interest in the Geography of West Anatolia), The Journal of Academic Social Science Studies, 6. Issue 1, 1-15, 2013.
 5. Gür, Barış “Minos, Miken ve Hititler Ekseninde Batı Anadolu’daki Sömürgecilik Faaliyetleri”, (On the Axis of Minoan, Mycenaean and Hittites, The Possible Colonization Activities in Western Anatolia), The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 5 Issue 6, 233-249, 2012.
 6. Gür, Barış “Mopsos Mitosu ve Anadolu’daki Arkeolojik Buluntular”, History Studies, Vol. 5/1, 181-197, 2013.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Gür, Barış “Miken Buluntulu Batı Anadolu Mezarlarının Tanımlanmasına Yönelik Öneriler”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 142, 31-52, 2013.
 2. Gür, Barış “Anadolu’da Geç Hellas IIIC Dönemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 55-75, 2012.
 3. Gür, Barış “Ahhiyawa Sorununa İki Yönlü Bir Bakış Açısı ile Yaklaşım: Hitit Belgeleri ve Miken Buluntuları”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 141, 21-38, 2012.
 4. Gür, Barış “Hititler, Mikenler ve Batı Anadolu’daki Kültür Etkileşimleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 12-22, 2012.
 5. Gür, Barış “Anadolu’da Geç Hellas IIIC Seramiği’ne İlişkin Bazı Gözlemler”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 140, 35-54, 2012.
 6. Gür, Barış “III. Ramses’in Sekizinci Yıl Yazıtı, Anadolu’daki Yıkım ve Deniz Kavimleri”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 138, 1-20, 2011.
 7. Gür, Barış “Yakın Doğu’daki Kriz Yılları ve Anadolu’daki Kuraklık-Kıtlık ve Göç Olgusu”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 137, 61-74, 2011.

 

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 1. Gür, Barış “Karia’da Miken Aktivitelerinin İçeriği ve Ahhiyawa”, 10. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu, 4-5 Ağustos 2017, Milas-Muğla
 2. Gür, Barış “Körfez Savaşı’ndan Günümüze Ortadoğu’da Kültürel Miras Sorunları”, Konuşulmayanı Konuşmak, İzmir Müze Müdürlüğü 15-18 Mayıs 20017 Müzeler Haftası Programı, 18.05.2017
 3. Gür, Barış – Taşkın, Sefa “Anadolu’dan Kaçırılan Eserler ve Zeus  Sunağı’nın Türkiye’ye Getirilmesine Yönelik Çabalar”, 22. İzmir Kitap Fuarı Etkinlikleri, 24/04/2017
 4. Gür, Barış “Yeni Bir Müze Türü Olarak Zeytinyağı Müzeleri”, 85. İzmir Enternasyonel Fuarı, DEPARK İnovasyon Sohbetleri, 27/08/2016
 5. Gür, Barış “Minos’tan Miken Kültürüne Ege ve Batı Anadolu”, M.Ö. II. Binyıl’da Ege ve Batı Anadolu Kültürleri: Dokuz Eylül Müzecilik Bölümü Konferansı, 24/05/2016
 6. Gür, Barış “Bir Ege Uygarlığı: Mikenler”, 21. İzmir Kitap Fuarı Etkinlikleri, 17/04/2016
 7. Gür, Barış “Antik Çağda Sergileme”, İzmir Müzesi Konferansları, 23/03/2016
 8. Gür, Barış “Anadolu’da Geç Hellas IIIC Seramiğinin Yayılımı, IV. Dokuz Eylül Arkeoloji Sempozyumu 25-26 Nisan 2012.
 9. Gür, Barış “Linear B Tabletleri ve Miken Seramik Betimlemelerinde Miken Elitleri”, V. Dokuz Eylül Arkeoloji Sempozyumu, 10-12 Nisan 2013.
 10. Egeci, Simge-Yenişehirli, Mert-Pehlivan, Yücel- Gür, Barış- Laflı, Ergün “Asklepios’un Batı Anadolu’daki Varlığı”, III. Dokuz Eylül Arkeoloji Sempozyumu, 27-29 Nisan 2011

 

 • Diğer yayınlar 
 1. Gür, Barış “Hellen Kaynaklarında Deniz Kavimleri’nin İzleri”, Ege Defterleri Sayı 3, 3-14, 2012.

 

 • Kitap İçi  Bölüm
 1. Gür, Barış “Miken Faunasına Genel Bir Bakış”, Emre Okan – Cenker Atila (eds.), Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e Armağan / Studies in Honour of Ömer Özyiğit, İstanbul, 2015, 203-214
 2. Gür, Barış “Miken Tapınaklarında Sergi Kaygısı”, Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü, Hazırlayan: Dilek Maktal Canko, 2014, İzmir, 75-86.
 • Kitap Çalışması
 1. Gür Barış “Tunç Çağı’nı Sona Erdiren Halklar: Deniz Kavimleri”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2012, 315 sayfa.  ISBN: 978-605-396-182-6
 2. Gür Barış “Miken Uygarlığı ve Ahhiyawa”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2014, 206 sayfa. ISBN: 978-605-396-246-5

 

 1. Projeler
 2. Müze Uygulama Projesi 2014 KB SOS4, BAP Projesi, Proje Üyesi
 3. Müze Uygulaması Alt yapı Tamamlama Projesi, BAP Projesi, 2017.KB.SOS001, Proje Üyesi

 

 1. İdari Görevler
 2. DEÜ Edebiyat Fakültesi Şükrü Tül Eski Eser Koleksiyonu Sorumlusu