Uzm. Betül Teoman

ÖZGEÇMİŞ

 

 1. Adı Soyadı                : Betül TEOMAN
 2. Unvanı                       : Uzman
 3. Öğrenim Durumu     : Yüksek Lisans
 4. Çalıştığı Kurum        : Dokuz Eylül Üniversitesi

 

 Derece  Alan  Üniversite    Yıl
Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 2005
Y. Lisans İslam Tarihi ve Sanatları Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
Doktora Tarih Dokuz Eylül Üniversitesi Devam ediyor.

 

 1.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      :

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                   :

 1.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 1.         Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ceren ÜNAL – Betül TEOMAN, “Kuva-yi Milliye Müzesi’nde Yer Alan Artuklu Beyliği’ne Ait Figür Tasvirli Sikkeler” Seleucia VI, (Ed. E. Erten, D. Favro, M. Özyıldırım, T. Akçay), İstanbul 2016, s. 161-180

2. Betül Teoman – Gültekin Teoman, “Malatya’da Basılmış Danişmendli ve Anadolu Selçuklu Sikkeleri” İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (Ed. M. Karagöz, O. Yazıcı, M. Önal), S. 9, Malatya 2016, s. 49-66

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Betül SAĞIT – Gültekin TEOMAN, “Aydınoğlu Beyliği Sikkeleri ve Beyliğin Tarihine Yeni Bir Bakış, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu I, (04-06 Kasım 2010), TTK, Ankara, 2013, s.309-339.
 2. Betül SAĞIT – Gültekin TEOMAN, “Karesi Beyliği Sikkeleri”,Uluslararası Bergama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir 2011, C. I, s. 276-287.
 1. Betül TEOMAN – Gültekin TEOMAN,“Sahillerin Sultanları ve Sikkeleri”, Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu II, (25-27 Nisan 2012). TTK, Ankara, 2016, s. 469-499
 2. Betül TEOMAN – Gültekin TEOMAN,“Germiyanoğulları Beyliği Sikkeleri”, Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu III, (8-10 Mayıs 2014). Basım aşamasında.
 3. Betül TEOMAN – Gültekin TEOMAN,“Eşrefoğulları Beyliği Sikkeleri”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu I, (1-13 Eylül 2014). Basım aşamasında.
 4. Betül TEOMAN – Gültekin TEOMAN,“Batı Anadolu Beylik Sikkelerindeki Süslemeler”, Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , (21-24 Ekim 2015). Basım aşamasında.
 5. Betül TEOMAN – Gültekin TEOMAN,“Karamanoğulları Beyliği Sikkelerine Bakış”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu II, (23-25 Ekim 2015).  Konya, 2016, C. I, s. 708-747
 6. Betül TEOMAN – Gültekin TEOMAN,“Saruhanoğulları Beyliği Sikkeleri”, Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu IV, (5-7 Kasım 2015). Basım aşamasında.

İdari Görevleri

– Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şükrü Tül Eski Eser Koleksiyonu Sorumlusu (2015 – devam ediyor)